Apteczka - Prawa Autorskie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją na temat własności intelektualnej i praw autorskich do programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ i zobowiązuję się do ich przestrzegania. W szczególności:

  1. uznaję, iż:
    • Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ podlega ochronie zgodnie z polskim prawem dotyczącym praw autorskich;
    • Program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ może być realizowany tylko przez nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie dla realizatorów;
  2. zobowiązuję się:
    • nie udostępniać materiałów osobom, które nie ukończyły szkolenia;
    • kopiować materiały wyłącznie w celu realizacji Programu.