Kontakt

Centrum Pozytywnej Edukacji

Wicedyrektor CPE Sylwia Wierzchowska

Koordynator ds. Szkoleń – Dorota Cichecka

Koordynator ds. Materiałów – Janusz Wierzchowski

Dyrektor CPE Elżbieta Nerwińska