Kontakt

Koordynator ds. Szkoleń – Dorota Cichecka

Koordynator ds. Materiałów – Janusz Wierzchowski

Dyrektor CPE Elżbieta Nerwińska

Wicedyrektor CPE Sylwia Wierzchowska